COME-RES – Forsker på lokale energisamfunn

Prosjektakronym
COME-RES


COME-RES ønsker å fremme overgangen til fornybar energi i elektrisitetssektoren ved å støtte utviklingen av lokale energisamfunn.

Da EU reviderte Fornybardirektivet i 2018, ble det klart at sluttbrukere skal har rett til å delta i et lokalt energisamfunn for fornybar energi. Fornybare energisamfunn er juridiske enheter, hovedsakelig bestående av husholdningskunder, som kan produsere, forbruke, lagre og selge fornybar energi. Kontrollen skal være jevnt fordelt på aksjonærer eller medlemmer som har lokal tilknytning.

Det antas at lokale energisamfunn kan gi økt aksept for videre utbygging av fornybar energi, som igjen kan fremskynde det grønne skiftet. I tillegg kan det bidra til bedre forsyningssikkerhet lokalt, samt økt vekst og næringsutvikling. COME-RES skal forske på hvorvidt den sosiale aksepten for utbygging av ny produksjonskapasitet øker dersom fornybarprodusenten har lokal forankring. Prosjektet skal ta for seg både vannkraft, solcellepaneler, batterier og landbasert vindkraft.

COME-RES skal analysere de juridiske, sosioøkonomiske og miljømessige aspektene ved lokale energisamfunn, samt prøve å finne årsakene til at utviklingen av lokale energisamfunnene går så sakte. I tillegg skal prosjektpartnerne identifisere barrierene og driverne for etableringen av lokale energisamfunn i ni europeiske land, og gi råd til hvordan man fremskynde utviklingen av lokale energisamfunn i Europa. 

Prosjektets fulle navn er COME-RES  - Community Energy for the uptake of RES in the electricity sector. Connecting long-term visions with short-term actions

Koordinatorland
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€2 998 847
EU-tilskudd
€2998844
Kontakt prosjekt

Prosjektleder:

Dr. Maria Rosaria Di Nucci
dinucci@zedat.fu-berlin.de

Filtrer prosjekt på tema