DigiPrime – Utvikler digital plattform for sirkulærøkonomi

Prosjektakronym
DigiPrime

Digital teknologi er viktig for overgangen til en sirkulær økonomi innenfor ulike bransjer. Investering i innovasjon kan bidra til å beskytte miljøet samt til Europas konkurranseevne. DigiPrime skal utvikle et konsept for en digital sirkulærøkonomi-plattform for å utvikle sirkulære forretningsmodeller basert på forbedringer i gjenvinning og gjenbruk ved bruk av data.

Gjennom en sektorovergripende tilnærming vil prosjektet redusere informasjonsasymmetri blant interessenter i verdikjeden. Plattformen vil forene ulike digitale modeller for å sikre at interoperable funksjoner og data er tilgjengelig for flere sektorer innen sirkulær økonomi. Prosjektet vil sørge for pålitelige mekanismer for deling av data, og å ivareta konfidensialiteten til forretningskritiske data.

DigiPrime skal valideres gjennom flere tverrsektorielle piloter, ytterligere detaljert i 20 brukssaker som dekker ulike europeiske industrisektorer (bil, fornybar energi, elektronikk, tekstil, konstruksjon), og av ytterligere piloter i nye sektorer, finansiert gjennom en såkalt «open call»-mekanisme.

Prosjektets fulle navn er: Digital Platform for Circular Economy in Cross-sectorial Sustainable Value Networks.

Koordinatorland
Prosjektleder
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€19 257 130
EU-tilskudd
€15963173
Kontakt prosjekt

Politecnico di Milano