GreenCharge – Smarte styringssystemer for lading av el-biler

Prosjektakronym
GreenCharge


GreenCharge skal bidra til et utslippsfritt transportsystem gjennom smarte og miljøvennlige styringssystemer for lading av el-biler og el-scootere.

Antallet elektriske kjøretøy er ventet å vokse betydelig i årene fremover, men strømnettet har begrenset kapasitet og et økende antall el-biler og scootere vil kreve dyre investeringer i strømnettet. GreenCharge utvikler derfor smart strømstyring slik at man kan tilrettelegge for flere elektriske kjøretøy samtidig som man unngår dyre utvidelser av strømnettet. Ved på kombinere solceller og brukte elbilbatterier på ladestasjonene, kan man kapasitetsstyre ladestømmen. Da vil strømmen være tilgjengelig når man trenger den, og ikke bare når sola skinner.

Ladestasjonene blir testet i de tre pilotbyene Oslo, Barcelona og Bremen, hvor de blant annet blir installert i borettslag, sameier, parkeringshus og kontorbygg. Å tilby lading hjemme eller på arbeidsplassen vil bli viktig for å møte den økte etterspørselen, samtidig som man sikrer at det er brannsikkert. På noen ladestasjoner er det førstemann til mølla som gjelder, mens andre kan bookes på forhånd gjennom et google regneark som er tilgjengelig via en gratis app. Ladestasjonene har målere, slik at den månedlige forbrukssummen kan justeres i tråd med faktisk forbruk.

Prosjektet skal også utvikle bærekraftige og innovative løsninger og forretningsmodeller som andre byer kan ta i bruk for å tilrettelegge for flere elektriske kjøretøy uten å bidra til økte klimagassutslipp.

Koordinatorland
Prosjektleder
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€5 722 980
EU-tilskudd
€4999965
Kontakt prosjekt

https://www.greencharge2020.eu/contact/