GREENCYCLE – Utvikler sirkulærøkonomiske strategier og systemer

Prosjektakronym
GREENCYCLE

Prosjektet tar sikte på å introdusere og implementere sirkulærøkonomiske systemer med en helhetlig tilnærming for å støtte implementeringen av lavutslipp-strategier i alpine områder og bidra til ytterligere 2-4% reduksjon av drivhusgassutslippene i partnerbyene.

De fleste byer og regioner i alpine områder har allerede satt mål om reduserte utslipp og vedtatt relevante strategier innen energi, mobilitet, konstruksjon og lignende, men mange mangler en tverrsektoriell tilnærming. Det er dette problemet prosjektet søker å løse.

Implementering av sirkulærøkonomi vil kunne spare energi, vann, muliggjøre gjenvinning av kritiske råvarer, redusere transportrelaterte utslipp, øke miljøinnovasjon, og skape grønne arbeidsplasser.

Byer står ofte for en stor andel av utslippene, bruk av energi og materialer, og det er derfor viktig at de utvikler implementeringsstrategier for sirkulærøkonomi.

GREENCYCLE skal:

  • utvikle et system basert på sirkulærøkonomiske prinsipper for partnerbyene. Systemene bygger på tilgjengelig praksis og eksisterende lavutslipp-strategier. Prosjektet skal også utvikle implementeringsstrategier og etablere tverrsektorielle samarbeid og styring;
  • utvikle en verktøykasse for implementering av sirkulærøkonomi-strategier som skal testes gjennom pilotprosjekter i partnerbyene. Hver kommune som pilotbyene tilhører vil implementere sin egen pilot i henhold til behov og ved å benytte den utviklede verktøykassen;
  • etablere en transnasjonal samarbeidsplattform for å danne en markedsplass for sirkulærøkonomiske produkter og tjenester, samt tjene som en samarbeidsplattform for lokale og regionale myndigheter hvor de kan utveksle erfaring og kompetanse

De fem pilotbyene er: Freiburg, Vorau, Maribor, Pays Viennois og Trento.

Koordinatorland
Prosjektleder
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€1 946 272
EU-tilskudd
€1654331