Haeolus - Fra vind til hydrogen.

Prosjektakronym
Haeolus

Haeolus-prosjektet har som mål å utvikle og teste teknologi for hydrogenproduksjon basert på vindkraft.

Prosjektet finner sted i Berlevåg kommune, i Rákkočearru vindpark. De gode vindforholdene på Raggovidda gjør området svært godt egnet for vindproduksjon Veranger Kraft har bygd en vindpark på 45 MW. Den kunne hatt enda større kapasitet, men lav kapasitet på kraftlinjen fra Berlevåg gjør at de ikke kunne bygge ut mer. Vindturbinene som allerede er installert produserer for fullt 50% av tiden. Dette utgjør omtrent dobbelt så mye som gjennomsnittet i andre norske vindparker, og Rákkočearru er dermed den mest effektive i hele Norge . Ettersom vindforholdene kan variere, vil nytteverdien være stor i å kunne omgjøre vindenergi direkte til hydrogen. EU tenker langsiktig og ser for seg hydrogenproduksjon fra vindenergi som et energilager som kan brukes under perioder med lite vind. Dette bidrar også til at belastningen på strømnettet reduseres, og sikrer en mer balansert belastning. 

Hydrogen er en energibærer, og kan brukes til å lagre energi under perioder med mye vind og full kapasitet på strømnettet. Prosjektet tar utgangspunkt i flere forskningsaspekter: energilagring, energilagring på avsidesliggende områder med mye vind og dårlig strømnett, samt nettbalansering. Vind-hydrogensystemer på avsidesliggende steder skal på sikt kunne fjernstyres, og hydrogenproduksjonen i dette prosjektet baserer seg på elektrolyse. Elektrolyseprosessen bruker elektrisitet til å splitte vann til hydrogen og oksygen. Prosjektet skal på sikt se på hvordan elektrolysøren oppfører seg når vindturbinene begynner å produsere strøm igjen etter perioder med lite vind.

Målet er å kunne kommersialisere hydrogensatsingen, samt bidra til økt sysselsetting. Det pekes på at potensielle hydrogenkunder i fremtiden kommer fra både sjøtransport, lastetransport og tog.

Prosjektets fulle navn er: Hydrogen-Aeolic Energy with Optimised eLectrolysers Upstream of Substation.

 

Koordinatorland
Prosjektleder
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€7 613 404
EU-tilskudd
€4997738
Kontakt prosjekt

Christian Bue, Christian-Bue@veranger-kraft.no

Tags