InDigiSE – Engasjerer ungdom i sosialt entreprenørskap

Prosjektakronym
InDigiSE

InDigiSE skal bidra til økt gründerkompetanse blant ungdommer, samt inspirere til grenseskridende samarbeid mellom europeisk ungdom.

Gjennom prosjektperioden skal det utvikles pedagogiske støtteverktøy som skal bidra til å øke gründerkompetansen blant ungdommer. Ved å oppmuntre til innovativ og kreativ tenking, vil ungdommene bli bedre rustet til å utvikle forretningsideer som er sosialt og økonomisk bærekraftige. InDigiSE skal også inspirere til grenseskridende samarbeid, samt utfordre ungdommene til å ta risiko. 

Verktøyene skal til slutt samles i enhåndbok sombaserer seg på konseptet innovasjonscamp - en form for treningsleir med fokus på kreativitet og nyskaping. Håndboken skal kunne brukes av elever, lærere og ikke-statlige organisasjoner (NGOs). Det skal også arrangeres flere innovasjonscamper i løpet av prosjektperioden. Videre skal prosjektet fremme god praksis blant lokale og internasjonale partnere for å stimulere sosial innovasjon og samarbeid mellom europeisk ungdom.

InDigiSE er et samarbeid mellom Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG), Klaipeda University (Latvia),  Social Innovation Centre (Latvia), Euroregion Baltic (Polen) og BISER (Polen). Ungt Entreprenørskap Agder er assosiert partner. 

Prosjektets fulle navn er InDigiSE - Promotion of social entrepreneurship in the youth sector by digital and informal education tools.

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€143 307
EU-tilskudd
€143307
Kontakt prosjekt

Kontaktskjema:

http://www.socialenterprisebsr.net/partners/ 

Filtrer prosjekt på tema