MarRINav - innovativt system for maritim navigasjon

Prosjektakronym
MarRINav

MarRINav prosjektet (Maritime Resilience and Integrity of Navigation), finansiert av European Space Agency (ESA), har utviklet konseptet rundt kritisk maritim nasjonal infrastruktur i Storbritannia for å gi en sikker Posisjons-, Navigasjons-, og Timingløsning (PNT) for skip og havner. Prosjektet har identifisert muliggjørende teknologier, rombasert og jordbasert, og deres integrering i et overordnet system for operasjoner over hele logistikkskjeden.

Teknologiene inkluderer:

  • Forbedret langdistanse-navigasjonssystem (eLoran)
  • Ranging mode for VHF Data Exchange System (VDES R-MODE)
  • Radar Absolute Positioning
  • LEO Satellite Timing and Location (STL)
  • LOCATA i havner
  • Ombord systemer som integrerer tradisjonell eller treg bestikkregning

MarRINav-løsningen dekker Storbritannias og Irlands eksklusive økonomiske sone, med fokus på navigasjonskritiske områder, inkludert tilnærmingen til Storbritannias topp 10 havner. Nøyaktighetskravet er 10m for skip som nærmer seg havn, med et samlet sikkerhetsposisjonsnivå på 20m andre steder.

Prosjektet vurderer fremtidig integritet som først og fremst er basert på Satellite-Based Augmentation Systems (SBAS). Dette innebærer bruk av European Geostationary Navigation Overlay System (EGNOS), og reduserer de lokale virkningene av radiostøy og systemfeil fra Maritime Receiver Autonomous Integrity Monitoring (M-RAIM).

En kost-nytteanalyse har vurdert de økonomiske konsekvensene innen sjøtransport dersom det skulle skje et strømbrudd av GNSS (Global Navigation Satellite System) i løpet av de neste ti årene. Uten MarRinav-løsningen er det totale økonomiske tapet på £ 601 millioner, men med MarRINavs overordnede system vil det reduseres til £ 180 millioner. Den totale økonomiske besparelsen er £ 421 millioner. Under slike forutsetninger, og for 5200 containerskip og 10 store havner, indikerer disse resultatene at investeringen er svært gunstig.

Forskning i fremtidige faser av MarRINav-prosjektet vil bevise konseptet med PNT-løsningen og effektiviteten til M-RAIM i forbindelse med EGNOS v3. En videreutviklingsplan har presentert implementeringen av en piloteringsarena for å bevise konseptet med et overordnet system i lokal skala for en rekke aktører (ikke bare maritim). Resultater fra piloteringsarenaen vil støtte design og implementering av PNT-løsninger for kritisk nasjonal infrastrukturi Storbritannia. Planen identifiserer proof-of-concept-aktiviteter, og vil bli støttet av modellering og simulering for å gi innsikt i den fysiske realiseringen. Filosofien bak utviklingsprosessen er å utvikle trinnvis hvert systems teknologiske modenhet.

Koordinatorland
Kontakt prosjekt

Nettsted: https://marrinav.com

Filtrer prosjekt på tema