PlastiCircle – Digitaliserer avfallshåndteringen

Prosjektakronym
PlastiCircle

Plast har fått en viktig rolle i økonomien og plastproduksjonen har økt kraftig. Bare en liten andel av plastemballasje resirkuleres i Europa, omtrent 31,1%. Det er nettopp denne komponenten i plastavfallet som PlastiCircle fokuserer på.

PlastiCircle har som mål å fremme overgangen mot en sirkulær økonomi, og å bidra til å nå EUs mål for avfallshåndtering og gjenvinning til 2030. Prosjektet utvikler en helhetlig behandlingsprosess for å øke gjenvinningsgraden for plastemballasjeavfall i Europa. PlastiCircle-tilnærmingen er basert på innovasjon i de fire stadiene knyttet til behandling av plastemballasje: innsamling, transport, sortering og gjenvinning.

Må sikre verdiøkning

Forbedring av innsamling og behandling av emballasjeavfall fra husholdninger er en nøkkelfaktor for å sikre en sirkulær økonomi for plast. I Øst- og Sør-Europa er utfordringene å øke gjenvinningsgraden, mens i Nord-Europa er utfordringen å utvikle applikasjoner som gir verdiøkning for emballasjefraksjonene som enda ikke er riktig valorisert (PET, PE, PP, PS og plastblandinger).

Benytter teknologi og smarte løsninger

Prosjektet utvikler smarte containere for å øke innsamlingshastigheten for plastavfall; kostnadseffektive avfallstransportsystemer koblet til IoT skyplattformer. Telematikk og Tingenes Internett (IoT) benyttes for å optimalisere innsamlingstjenesten basert på fyllingsnivå eller vekt på containere, samt trafikk og kjøreegenskaper. Disse teknologiene bidrar også til utviklingen av innovative optiske sorteringsteknologier for å forbedre sortering, og å produsere nye verdiøkende resirkulerte plastprodukter. Dermed minimeres CO2-fotavtrykket og ressursene som brukes til innsamling.

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€8 674 541
EU-tilskudd
€7774017
Kontakt prosjekt