PLASTOX - virkninger av mikroplast i havet.

Prosjektakronym
PLASTOX

PLASTOX er et nylig avsluttet JPI Oceans-prosjekt med et konsortium bestående av flere norske aktører. Prosjektet har undersøkt de økologiske virkningene av mikroplast i marine miljøer. 

Problematiske aspekt ved mikroplast i havmiljøer

Store plastprodukter som havner i havet, brytes sakte ned til små partikler ved en kombinasjon av sollys og fysisk bevegelse. Disse partiklene kan, på deres overflate, absorbere organiske og metalliske forurensninger som allerede finnes i havet. Partiklene og de absorberte forurensningene kan deretter inntas og spises av marine organismer og overføres fra en organisme til en annen gjennom predasjon. Dette fører til at partiklene beveger seg oppover i næringskjeden, fra enkle organismer til store, mer komplekse organismer. 

Undersøker virkninger av mikroplast

Prosjektet har undersøkt inntak, næringsnett-overføring og økotoksikologiske virkninger av mikroplast på viktige europeiske marine arter og økosystem. I tillegg undersøkte prosjektet persistente organiske miljøgifter (POP), metaller og plasttlsetningskjemikalier forbundet med mikroplast. PLASTOX har kombinert feltbaserte observasjoner, laboratorietester og manipulative felteksperimenter for å studere de økologiske effektene av mikroplast. Gjennom studier har PLASTOX vist hvordan adsorpsjons- og desorbsjonsadferd varierer mellom forskjellige forurensninger, samt identifisert hvilke fysisk-kjemiske egenskaper som er mest uensartede. 

 

Prosjektets fulle navn er Direct and indirect ecotoxicological impacts of microplastics on marine organisms.

Les mer om prosjektet her

Koordinatorland
Prosjektleder
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€3 500 000
EU-tilskudd
€2000000
Kontakt prosjekt

Prosjektkoordinator

Andy Booth, SINTEF

andy.booth@sintef.no