PVadapt – Utvikler bygningsintegrerte solceller som produserer strøm og varme

Prosjektakronym
PVadapt


PVadapt utvikler bygningsintegrerte solceller som kan produsere både elektrisitet og varme. Solcellepanelet har også et eget kjølesystem som øker effekten av solcellepanelet.

Innen 2050 vil 80% av verdens befolkning bo i byer, og behovet for kortreist og miljøvennlig strøm øket i takt med urbaniseringen. Bygningsintegrerte solceller, i form av fasadeelementer eller takstein, kan være med på å løse fremtidens kraftbehov i byene, og PVadapt tar sikte på å effektivisere integrerte solceller og redusere produksjonskostnadene. Prosjektet utvikler bygningsintegrerte solceller som kan produsere både elektrisitet og varme. Et integrert rørsystem utveksler varmen fra solcellepanelet, som for eksempel kan brukes til å varme opp vann. På den måten utnyttes varmen som oppstår når sola treffer panelet, og man kan man hente ut maksimal effekt. Konseptet er et modulært byggesystem, slik at solcellene enkelt kan monteres og demonteres.

En utfordring er at de integrerte solcellene blir veldig varme (opp til 60 grader), noe som gjør at effekten reduseres. Derfor skal forskerne også utvikle et eget kjølesystem, slik at de kan kjøle seg ned på egen hånd. Det vil øke effekten betydelig, samtidig som man tar vare på den termiske energien. For å finne ut hvordan de integrerte solcellepanelene fungerer under reelle forhold, skal de testes og kontrollerer i SINTEFs fullskala testanlegg på Gløshaugen i Trondheim. Prosjektet fokuserer også på sirkulær økonomi, og målet er at alle komponentene skal være resirkulerbare. De integrerte solcellene skal også prefabrikkeres, slik at arbeidet på byggeplassen kan reduseres.

Prosjektets fulle navn er Prefabrication, Recyclability and Modularity for cost reductions in Smart BIPV systems

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€11 067 125
EU-tilskudd
€8978433
Kontakt prosjekt

Prosjektkoordiantor: 
Nikos Kakardakos, Merit Consulting House
e-mail: n.kakardakos@meritconsultinghouse.eu

Filtrer prosjekt på tema