REPESCA_PLAS – Tar tak i problemet med marin forsøpling

Prosjektakronym
REPESCA_PLAS

Marin forsøpling er et problem som utvikler seg i takt med den industrielle økonomiske utviklingen i samfunnet, og er en økende bekymring. En svært synlig del av denne forurensingen er forbundet med plastavfall som ikke kastes på riktig måte.  

Prosjektet skal fremme innsamling og identifisering av plastavfall som samles av fiskere i havnene i Gandia og Vigo for deretter å analysere både type plast og innvirkningen det har på marine fauna. I tillegg vil det i den siste fasen bli definert ulike valoriseringsmuligheter for avfall for deres anvendelse i produksjon av nye produkter på industrinivå.

I oppstarten av prosjektet ble innsamlingspunkter i havnene definert, det ble utarbeidet veikart for hvert av stedene, og en gruppe fiskere fikk opplæring i innsamlingsrutiner og lignende. De første to årene resulterte i at fem tinn marint søppel ble gjenvunnet gjennom mekaniske gjenvinningsoperasjoner.

I tredje fase av prosjekter skal kjemisk resirkulering benyttes til å omdanne marin søppel til drivstoff for fiskebåter. Det forventes at prosjektet skal kunne benytte marin plastsøppel til å lage nye produkter.

Koordinatorland
Prosjektleder
Startdato
Sluttdato
Kontakt prosjekt
Filtrer prosjekt på tema