REthinkWASTE – Reduserer kommunalt avfall og øker gjenvinningsgraden

Prosjektakronym
REthinkWASTE

REthinkWASTE skal gi offentlige myndigheter en modell som enkelt kan implementeres for å forbedre avfallssorteringen, øke gjenvinningsgraden og redusere mengden restavfall i kommunene.

Ved deponering har avfall negative miljøpåvirkninger. Det reviderte avfallsrammedirektivet setter et gjenvinningsmål på 65% innen 2035.

Kan oppnå gjenvinningsrater på 85%

REthink Waste-prosjektet ser på måter å forbedre kommunal avfallsinnsamling på gjennom bedre skattlegging/beskatning og forbrukerengasjement. Mange land og regioner i Europa ligger langt unna dette målet, men der finnes også europeiske kommuner med separate innsamlingsrater helt oppe i 80-85%. Felles for disse kommunene er at styringsmodellen som ble brukt spilte en nøkkelrolle i suksessen. Innovative ordninger som pay-as-you-throw (PAYT) skaper insentiver hos befolkningen i kommunen til å kaste mindre, og er basert på prinsippet om at de som forurenser må betale.

Hvorfor gjør ikke alle kommuner dette allerede?

Prosjektet har funnet at PAYT er, så langt, en av de mest effektive måtene å øke resirkuleringsandelen på. Likevel er det bare en håndfull kommuner i Sør-Europa bruker denne ordningen. Resultatet er at 90% av brukerne betaler et avfallsgebyr som ikke gjenspeiler deres faktiske avfallsproduksjon. Dette hemmer bedre avfallssortering og resirkulering.

Ett av problemene som REthinkWaste-konsortiet har funnet er at det mangler tydelig veiledning og interne ressurser for å implementere ordningen og administrere den enorme mengden data relatert til ordningen. Økonomiske usikkerheter, mangel på kunnskap om de beste teknologiene som støtter overgangen til PAYT, og usikkerhet rundt avfallsprodusenters respons er også faktorer som hindrer kommuner i å ta i bruk slike ordninger.

Skaper større bevissthet rundt resirkulering

Prosjektet skal arbeide for å øke implementeringen av ordninger basert på PAYT, teste tilnærminger til sosial innovasjon, og hente inspirasjon fra lovende systemer som eksempelvis know-as-you-throw-ordninger (KAYT). Denne typen ordninger skal gi innbyggerne mer innsikt i og kunnskap om det de kaster og hvordan de bør resirkulere. I tillegg er det ofte laget slik at innbyggerne kan få noe tilbake for det de resirkulerer av verdi.

Renovasjon kan bli rimeligere

Selv om PAYT har vist effektive resultater over hele Europa i flere år, er opptaket av disse modellene fremdeles dårlig i mange land. Hovedmålet med prosjektet er å gi offentlige myndigheter en Plug-and-play-modell basert på PAYT og KAYT.

På denne måten kan prosjektet bidra til å øke den separate innsamlingen av avfall, redusere restavfall per innbygger og øke gjenvinningsgraden, og samtidig redusere den gjennomsnittlige husholdningsavfallsregningen.

Prosjektet har fått finansiering gjennom LIFE-programmet.

Koordinatorland
Prosjektleder
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€2 764 715
EU-tilskudd
€1520588
Kontakt prosjekt