REZBUILD – Utvikler energibesparende beslutningsverktøy for oppgradering av boliger

Prosjektakronym
REZBUILD


REZBUILD utvikler kostnadseffektive metoder og teknologier for energisparing (ENØK) ved rehabilitering av boliger.

Verktøyet skal gjøre det enklere å planlegge og gjennomføre oppgraderingsprosjekter i borettslag og sameier, og sørger for at de som sitter i styrer og generalforsamlinger blir bedre rustet til å velge miljøvennlige og energibesparende tiltak.

Løsningene er skybaserte, og viser blant annet hvordan ulike oppgraderingstiltak vil påvirke energibruk, inneklima og lysforhold. Gipsbaserte isolasjonsmaterialer i vinduer, bygningsintegrerte solceller og smart gulvvarme er blant tiltakene som testes ut i boligene. REZBUILD har følgende mål:

  • Redusere energibruken med inntil 60%  
  • Redusere tidsbruken for planlegging og gjennomføring av oppgraderingsprosjekter med 30%
  • Maks 12 års tilbakebetalingstid for oppgraderingsprosjekter

Prosjektets fulle navn er REfurbishment decision making platform through advanced technologies for near Zero energy BUILDing renovation.

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€9 037 887
EU-tilskudd
€6996128
Kontakt prosjekt