ROBINSON – Integrerer lokale energikilder

Prosjektakronym
ROBINSON


ROBINSON skal utvikle et system som kan kombinere og integrere lokale, fornybare energikilder. Målet er å gi stabil, fleksibel og bærekraftig energiforsyning til områder med begrenset tilgang til elektrisk infrastruktur.

Systemet skal kunne kombinere og integrere fornybare energikilder som hydrogen, spillvarme, treflis, batteri og elektrisitet. Tilsvarende integrasjoner er ikke tidligere gjort i en så stor skala. ROBINSON skal blant annet teste at anlegg som omdanner biologisk avfall i avløpsvannet fra fiskeindustrien til biometangass, som tidligere bare har blitt testet i laboratorier. Det vil også bli produsert syntesegass lokalt gjennom gassifisering av lokalt trevirke.

Prosjektet skal i første omgang utvikle en fullskala demonstrasjonsmodell på området til Prima Protein på Eigerøy, og vil samarbeide tett med partnere på Kreta og den britiske øygruppen Hebridene. Målet er at hele eller deler av systemet skal kunne overføres til andre øyer og fjerntliggende områder.

Prosjektets fulle navn er Smart integRation Of local energy sources and innovative storage for flexiBle, secure and cost-efficIent eNergy Supply ON industrialized islands.

 

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€8 369 532
EU-tilskudd
€6994899
Kontakt prosjekt

Prosjektkoordinator:

Ugo Simeoni
info@robinson-h2020.eu

Filtrer prosjekt på tema