ROMEO – Forbedrer beslutningsprosesser for drift og vedlikehold

Prosjektakronym
ROMEO

ROMEO-prosjektet utvikler verktøy for å redusere drifts- og vedlikeholdskostnadene til vindparker betydelig. De nye verktøyene skal testes på tre europeiske vindparker i 2020.

EU har et ambisiøst mål om å bli verdensledende innen fornybar energi. Dette er en relativt ung bransje, fornybare kilder blir ikke utnyttet like effektivt som de kan bli i fremtiden. Nye teknologier, eksempelvis innenfor havvind, krever nye og avanserte løsninger for å redusere drifts- og vedikeholdskostnader, sikre reliabilitet og forlenge levetiden for vindturbiner og -kraftverk. Imidlertid er det fremgang i sektoren, og havvind blir mer og mer konkurransedyktig og får stadig større betydning som en del av energisystemet.

Vedlikehold etter behov heller enn etter kalenderen

Prosjektets hovedmål er å utvikle og demonstrere en plattform for informasjonsstyring og analyse av drift og vedlikehold (O&M). Denne plattformen skal forbedre beslutningsprosessene til operatører for havvindparker, samt redusere O&M-kostnadene ved at de går over til behov- og tilstandsbasert vedlikehold heller enn kalenderbasert vedlikehold. En fleksibel og interoberabel IKT-plattform vil levere for et avansert analyseøkosystem for å bedre forstå sanntidsoppførselen til hovedkomponentene i vindturbinene under drift. Dette fører til en maksimering av levetiden og reduserer behovet for vedlikehold, og minimerer dermed driftskostnader som igjen påvirker LCoE (Levelised cost of energy) for havvind.  

Tre faser for å utvikle og teste overvåkningsstrategi

Prosjektet er strukturert i tre faser. I første fase defineres spesifikasjoner og krav for å utvikle en overvåkningsstrategi for å overvåke «helsen» for de mest relevant og kritiske komponentene som skal vurderes videre. I andre fase skal overvåkningssystemene videreutvikles, i tillegg til diagnose- og prognoseverktøy for feilsøking både på vindkraftverk-komponenter og støttestruktur, samt utvikling av datainnsamling og et avansert analyseøkosystem. I tredje fase skal O&M-plattformen utvikles og distribueres. Plattformen skal valideres i tre pilotscenarier (vindparker i Storbritannia og Tyskland). Her vil data benyttes som input for konsekvensutreding med særlig fokus på LCoE og reliabilitet.

Konsortiet består av eksperter som representerer hele verdikjeden, fra produsenter av komponenter til vindturbiner, og til operatører av vindkraftverk. Sammen med de som er ledende på markedet innenfor IKT sikrer dette at resultatene vil nå markedet.

Prosjektets fulle navn er Reliable OM decision tools and strategies for high LCoE reduction on Offshore wind

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€16 376 051
EU-tilskudd
€9999812
Kontakt prosjekt