S2C – Energieffektive bygg

Prosjektakronym
S2C

S2C har som mål å bygge flere bærekraftige og energieffektive offentlige bygg. Prosjektet skal også bidra til kunnskapsheving. 

Basert på tre piloter i Grimstad, Aalborg og  Göteborg, skal prosjektet utvikle verktøy, modeller og god praksis for å utvikle miljøvennlig bygg, samt demonstrer fordelene ved å satse på energieffektivitet og sirkulærøkonomi i byggeprosesser. S2C skal se på energiforbruk i anleggsteknikk, bruk av bærekraftige materialer, arkitektoniske løsninger, samt energibesparende og bærekraftige byggeplasser. Prosjektet vil også vise kommuner hvordan de kan stille krav til bærekraft og sirkulærøkonomi i sine anskaffelser.

Erfaringene fra prosjektet skal kunne brukes av andre offentlige aktører for å drive utviklingen videre.

Prosjektets fulle navn er Scandinavian Sustainable Circular Construction (S2C).

Koordinatorland
Prosjektleder
Prosjektpartnere fra Agder
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€1 727 218
Kontakt prosjekt

Christina Grann Myrdal, Aalborg Kommune:
christina.myrdal@aalborg.dk