S2S4E – Pålitelige værprognoser for energisektoren

Prosjektakronym
Sub-seasonal to Seasonal climate forecasting for Energy


S2S4E utvikler sesongbaserte langtidsvarsler for energietterspørsel. Målet er at den europeiske energisektoren skal bli bedre rustet til på takle klimaendringer og ekstremvær.

Forsyning og etterspørsel etter fornybar energi er veldig væravhengig, og klimaendringene fører til et stadig mer ustabilt vær. S2S4E utvikler derfor et IT-verktøy som inneholder oppdaterte og pålitelige langtidsvarsler for sol-, vind- og vannkraft. Dette er det første verktøyet som integrerer sesongmessige (S2S) klima- og værprognoser med fornybar energiproduksjon og etterspørsel etter elektrisitet. Tjenesten gjør beslutningstakere bedre i stand til å ta gode økonomiske og forretningsmessige avgjørelser. Energiselskaper og andre værutsatte bransjer kan dermed spare mye penger.

S2S4E

Verktøyet er utviklet av klimaforskere, meteorologer og dataeksperter i samarbeid med energiselskaper, og er basert på historiske casestudier hentet fra energimarkedet. Tjenesten skal være gratis og tilgjengelig for alle. En beta-versjon ble lansert på et arrangement på Norges Hus i forbindelse med EU Sustainable Energy week, hvor Sørlandets Europakontor deltok. Foreløpig er bare enkelte funksjoner tilgjengelige, men det vil komme flere etter hvert.

Bilde © S2S4E

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€4 771 288
EU-tilskudd
€4771288
Kontakt prosjekt

Prosjekt-koordiantor: Albert Soret (BSC).

s2s4e@bsc.es