Super Circular Estate - Nybygg av resirkulerte materialer fra gamle boligblokker

Prosjektakronym
Super Circular Estate

 

Det innovative prosjektet, Super Circular Estate, eksperimenterer med nye sirkulærøkonomiske prosesser som tar sikte på 100% gjenbruk og resirkulering av materialer hentet fra en demolert boligblokk.

Super Circular Estate utvikler måter å bygge nye, bærekraftige og smarte boligblokker. Prosjektet bygger tre pilot-enheter ved hjelp av ulike teknikker for gjenbruk av 24 ulike materialtyper, hentet fra en eldre boligblokk som blir revet.  I Kerkrade kommune testes denne bærekraftige og ressurseffektive utbyggingen. Her bygges nye boliger som skal hente omtrent 75-100% av materialene fra den gamle boligblokken. To hele leiligheter ble løftet med kran ut av boligblokken som ble demolert. Prosjektet testet også å løfte ut leiligheters gulv- og veggpartier. Betongen fra den demolerte boligblokken blir knust til grus og sand som resirkuleres og benyttes i betongen i de nye boligblokkene.

Hovedmål:

  • Demontere den eksisterende 10-etasjers boligblokken som ble bygget i 1968
  • Gjenbruk av 75 - 100% av materialet for å konstruere tre, og senere potensielt seksten hus i samme nabolag
  • Utvikling av nye konstruksjonsmetoder med gjenbrukbare materialer
  • Å vurdere miljømessige og økonomiske fordeler relatert til denne sirkulære metoden for konstruksjon
  • Evaluere brukernes oppfatning av sirkulære bygninger og aksept av gjenbrukte materialer i nye boliger
  • Evaluering av den optimale CO2-prissettingen for sirkulær konstruksjon
  • Reduksjon av CO2-utslipp sammenlignet med byggingen av en ny høyhusblokk (anslås til 805 000 kg)

Prosjektets fulle navn er Super Circular Estate.
 

Koordinatorland
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€4 712 765
Kontakt prosjekt

Huub Engelen
Project Manager
huub.engelen@kerkrade.nl

Elma Durmisevic
UIA expert
e.durmisevic@4darchitects.nl