SYMBIOPTIMA – Anvender industriell symbiose for mer bærekraftig produksjon

Prosjektakronym
SYMBIOPTIMA

Forbedring av bærekraften til moderne industrielle prosesser krever et nytt paradigme der kritiske ressurser som materialer, energi, avfall og biprodukter kan koordineres mer effektivt mellom produksjonsenheter. Derfor introduserte SYMBIOPTIMA-prosjektet konseptet ‘industriell symbiose’ for utformingen av produksjonsstyringsverktøy for økt bærekraft i produksjon. Denne tilnærmingen tenker nytt rundt, og gjenbruker, produksjonsressurser på tvers av forskjellige bransjer og sektorer for økt effektivitet med færre uheldige miljøpåvirkninger.

Prosjektet har utviklet et integrert styringssystem for energi og ressurser (ERMS), som tilbyr verktøy for produksjonsplanlegging og styring av såkalt «demand response», samt for livsløpsvurderinger innen bærekraft (LCSA). I tillegg har prosjektet skapt maskinvare for modulær «plug-and-play»-overvåkning av produksjonsanlegg, samt et integrert verktøysett for alle termiske energikilder, strømmer og vasker. For å maksimere gjenbruk av avfall har SYMBIOPTIMA utviklet en unik depolymeriseringsprosess for plast (PET).

Miljøinnovasjon for sirkulærøkonomi

Moderne industriell ledelse innebærer overvåking, måling, registrering, analyse, kontroll og omdirigering av energi- og materialstrømmer i systemer for å sikre produktivitet og bærekraft. Inspirert av menneskekroppen, ser SYMBIOPTIMA elementer i en industriell klynge (eksempelvis selskaper), som funksjonelt uavhengige, men samtidig sammenkoblet med andre elementer i et enhetlig system. 

For å operasjonalisere konseptet sitt, utviklet SYMBIOPTIMA et ERMS som integrasjonspunkt for alle miljø-, energi- og økonomiske faktorene til hvert selskap som fungerer som produksjonsenheter i klyngen. Med all data samlet, bruker plattformen evalueringsverktøy for å støtte beslutningsprosesser. Eksempelvis kan såkalt «demand response»-programvare utnytte kunnskap om planlegging av energibruk i klyngen, for å kommunisere med energimarkedet og kjøpe energi mer praktisk og til en lavere pris for både enkeltbedrifter og klyngen som helhet.

Prosjektet har revurdert hva som utgjør avfall, slik at disruptiv teknologi kan benyttes til å finne måter å utnytte materialer som tidligere ble kastet. Et godt eksempel er utviklingen av en kjemisk behandlingsteknologi for resirkulering og gjenbruk av PET, kalt Gr3n.

Store muligheter for bærekraftig omstilling

Basert på tall fra Eurostat, representerer de inkluderte industriene (kjemisk, sement, keramikk, stål, petrokjemisk, mineraler og malm, ikke-jernholdige metaller, og vann) til sammen mer enn 450 000 bedrifter, over 6,8 millioner ansatte og mer enn 1,6 milliarder euro i omsetning – noe som utgjør 20% av all industri i Europa. Disse tallene belyser den potensielle påvirkningen disse industrisektorene har for den europeiske økonomiens bærekraft.

Prosjektets fulle navn er Human-mimetic approach to the integrated monitoring, management and optimization of a symbiotic cluster of smart production units.

Koordinatorland
Prosjektleder
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€7 327 900
EU-tilskudd
€5996025