TAPAS - Verktøy for evaluering og planlegging av bærekraftig akvakultur.

Prosjektakronym
TAPAS

TAPAS er et Horisont 2020- finansiert prosjekt som arbeider for et effektivt og enhetlig regelverk innen akvakultur. 

Utfordringer innen akvakultur

Akvakultur er en av fem sektorer i EUs Blå Vekst Strategi, med sikte på å hente ut et uutnyttet potensial for matproduksjon og arbeidsplasser, samtidig som det er fokus på miljømessig bærekraft. TAPAS retter søkelys på denne utfordringen ved å støtte medlemslandene i å etablere et koherent og effektivt regelverk rettet mot bærekraftig vekst. Prosjektet vil benytte en kravanalyse for å evaluere eksisterende regelverk og lisenser på tvers av EU, med hensyn til bredden av produksjonsmiljøer og nye tilnærminger som offshore-teknologier, multitrofisk akvakultur, samt integrering med andre sektorer. 

Nye koordineringsmetoder

Prosjektet forslår nye, fleksible tilnærminger til åpne koordineringsmetoder og arbeide for enhetlige, felles standarder. TAPAS vil også se på eksisterende verktøy for økonomisk vurdering av bærekraftig oppdrettsvirksomhet som påvirker vekst i sektoren. Videre skal prosjektet kritisk vurdere evner og verifikasjonsnivå for eksisterende økosystem-planleggingsverktøy, samt utvikle nye tilnærminger til evaluering av miljøpåvirkning og fremtidig risiko. 

Verktøykasse for bærekraftig akvakultur

De innovative metodene og komponentene som utvikles i løpet av prosjektet vil bli integrert i en verktøykasse for bærekraftig akvakultur. Verktøykassen blir komplementert med et beslutningsstøtte system for utvikling og gjennomføring av kyst- og maritim planlegging som muliggjør mindre kostbar, mer transparent og mer effektiv lisensiering. TAPAS-partnere vil samarbeide med viktige industriregulatorer og sertifiserere gjennom case-studier for å sikre aksept, prosjekttilnærming og utfall. Opplærings-, formidlingsaktiviteter vil spesielt fokusere på å forbedre bildet av europeisk akvakultur, samtidig som det fremmer en integrert, bærekraftig utviklingsstrategi.

 

Prosjektets fulle navn er Tools for Assessment and Planning of Aquaculture Sustainability.

Les mer om prosjektet her

 

Koordinatorland
Prosjektleder
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€6 918 513
EU-tilskudd
€6918513
Kontakt prosjekt

Prosjektkoordinator: 

Trevor Telfer, University of Stirling

t.c.telfer@stir.ac.uk