TITTAN – Nettverk for teknologi, innovasjon og tjenester innen aldring

Prosjektakronym
TITTAN

TITTAN-prosjektet (Network for Technology, Innovation and Translation in Aging) forbedrer kvaliteten og ytelsen til regionale helsevesener i forhold til sunn og aktiv aldring på europeisk nivå.

Målet er å implementere god praksis og tiltak i 7 europeiske regioner som kan fremme opptak og bruk av innovative teknologibaserte produkter og løsninger. Prosjektet fokuserer på 3 områder:

  • bruk av innovative helseprodukter og -tjenester gjennom ny praksis for offentlige anskaffelser
  • fremme etablering av innovasjonsøkosystemer i helsesektoren
  • informere befolkningene i regionene om bruk av nye teknologier for å forbedre livskvaliteten

De involverte regionene er: Galicia (hovedpartner)(Spania), Baskerland (Spania), Skottland, Amsterdam, Lombardia (Italia), Sachsen (Tyskland) og Nedre Schlesien (Polen).

Videre takler TITTAN-prosjektet utfordringen med aldring ved å opprette et kommunikasjonsnettverk for å utveksle god praksis som kan fremme innovasjon og teknologioverføring. Nettverket fører til opptak og bruk av innovative produkter og løsninger for å forbedre livskvaliteten til eldre og forbedre ytelsen til de regionale helsevesenene.

Koordinatorland
Program
Totalbudsjett
€1 526 485
Kontakt prosjekt

https://www.interregeurope.eu/tittan/contacts/

Filtrer prosjekt på tema