UNITED - Demonstrasjon av bærekraftige løsninger for havbasert flerbruksdrift

Prosjektakronym
UNITED

Horizon 2020-prosjektet UNITED demonstrerer bærekraften til flerbruksdrift i europeiske farvann gjennom fem pilotprosjekter.

Pilotene fokuserer kombinasjoner av fornybar energi, havforvaltning, turisme og maritim transport. Pilotprosjektene er fordelt mellom Østersjø-, Nordsjø- og Middelhavsregionene for å få best representasjon av de forskjellige havmiljøene. De fem pilotene har fokus på følgende kombinasjoner av flerbruksdrift;

  • Tyskland: havvind + dyrking av blåskjell og tang
  • Nederland: havvind + flytende solenergi + tangdyrking
  • Belgia: havvind + dyrking av østers og tang + restaurering av østersøkosystemer
  • Danmark: havvindparker + besøk til havvindmøller (turisme, teknikere fra sektoren, m.m.)
  • Hellas: havbruk (fiskeri) + dykking (turisme)

UNITEDs pilotprosjekter vil håndtere aktuelle utfordringer på tvers av fem viktige søyler:

  • Teknologi
  • Økonomi
  • Klima og miljø
  • Samfunn
  • Politikk, lover & regler og administrativ styring

Søylene vil være sentrale i implementeringsfasene og vurderings- og valideringsfasene.

Prosjektet vil vise til gjeldende flaskehalser knyttet til storskala installasjon av havbruksaktiviteter, demonstrere forretningssynergier og fordeler med flerbruk av hav, i tillegg gi et veikart for distribusjon innen fremtidige flerbruksområder og potensielle barrierer som kan løses gjennom beste praksis og erfaringer.

UNITED vil styrke teknologiberedskapsnivåene til flerbruksløsningene for havbruk ved å involvere industrielle aktører og integrere kunnskap, teknologier og fasiliteter. Det vil også legges frem forretningsmodeller for å redusere driftskostnader og generere fordeler for alle involverte sektorer.

Å demonstrere suksessen til UNITEDs pilotprosjekter vil øke kapasiteten til den blå økonomien i europeiske farvann og øke effektiviteten og multifunksjonaliteten mellom konkurrerende interesser i disse sektorene.

Les mer her

Koordinatorland
Prosjektleder
Program
Totalbudsjett
€11 399 118
EU-tilskudd
€9822668
Kontakt prosjekt

IVANA LUKIC

Project Communication

Epost: IL(AT)SUBMARINER-NETWORK.EU

Tlf: +4930832141747

Filtrer prosjekt på tema