UPWARDS - Utvikler virtuell vindmølle

Prosjektakronym
UPWARDS

Horizon 2020-prosjektet UPWARDS skal gjennomføre avanserte simuleringer for å bedre forståelse av de fysiske mekanismene bak vindkraft, og styrke kunnskapsgrunnlaget for utforming av vindturbiner. Økt forståelse av fysiske mekanismer vil kunne bidra til å effektivisere vindkraft, og akselerere utviklingen av større turbiner.

Avanserte simuleringer optimaliserer designet

Vindkraft er mer lønnsomt med større turbiner, men kostnadene ved å produsere store prototyper er en barriere. UPWARDS skal derfor utvikle en virtuell referanseturbin på 15 MW.

Prosjektet skal gjennomføre multifysiske simuleringer for vindturbiner. Gjennom disse simuleringer skal forskere analysere vindstrømninger, turbin-mekanismer og samspillet mellom disse. Ved å inkorporere faktorer som vindretning, vindhastighet, mekanisk bevegelse og kontrolldynamikk vil man få en styrket og mer helhetlig forståelse av vindturbiner. Målet er å forstå mer nøyaktig hvordan kreftene fordeler seg på en turbin, avhengig av plassering i terreng eller størrelse. Her vil flere faktorer som for eksempel valg av materiale, akustikk og støynivå undersøkes.

Helhetlig tilnærming

Simuleringene gjennomført av UPWARDS vil bidra til å optimalisere utformingen av fremtidige vindturbiner i henhold til tekniske, økonomiske og samfunnsmessige krav. Dette omfatter selve turbinen med rotorblader og støttestruktur. Basert på denne kunnskapen vil man bedre forstå hvor fremtidige vindmøller kan bygges, og hvordan de bør plasseres for maksimal utnyttelse.

Prosjektet leverer følgende resultater:

  • Forbedre design for økt kapasitet og ytelse av vindturbiner
  • Utvikle simuleringsteknologi for å akselerere utvikling, testing og implementering av større turbiner
  • Inkorporere tilbakemeldinger fra sivil samfunn og andre relevante aktører i design og utvikling av vindmøller

 

Les mer her

Koordinatorland
Prosjektleder
Program
Totalbudsjett
€3 999 917
Kontakt prosjekt

Jon Samseth, tel +47 982 30 461

https://www.upwards-wind.eu/contact/

Tags