Value2Sea – Identifiserer forbedringsmuligheter for transport

Prosjektakronym
Value2Sea

Både Kristiansand og Arendal havn deltar i Interreg-prosjektet som skal styrke den miljørettede transportutviklingen ved å identifisere forbedringsmuligheter i Øresund-Kattegat-Skagerrak-regionen. Value2Sea vil også bidra til å fremme samarbeid i området Øresund-Kattegat-Skagerrak.

Gjennom ny teknologi, logistikk- og nye transportkonsepter, skal prosjektet identifisere muligheter som gagner både miljø og minsker trengsel.

Målet med prosjektet er å øke miljøvennlig transport i utvalgte transportkorridorer, identifisere forbedringsmuligheter i transportkjedene i ØKS-området, anvende nye teknologier, logistikk- og transportkonsepter som gagner miljø og minsker trengsel på en økonomisk bærekraftig måte. Til slutt skal prosjektet også skape grunnlag for nye innovative og bærekraftige transportløsninger i Skandinavia.

Prosjektet gjennomfører og produserer analyser, beregninger og simuleringsmodeller ut fra data fra aktører og eksterne kilder, samt kunnskapsinnhenting fra andre prosjekter og forskningsresultater. Resultatet er tenkt å benyttes som beslutningsgrunnlag for aktører og myndigheter, med sikte på å kunne iverksette konkrete tiltak.

Koordinatorland
Prosjektleder
Prosjektpartnere fra Agder
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€2 966 302
EU-tilskudd
€2426600
Kontakt prosjekt

Kenn Steger-Jensen
Koordinator Danmark
Aalborg Universitet – Center for Logistik (CELOG)
kenn@mp.aau.dk
+45 24205094

Filtrer prosjekt på tema