WasteShark – Rydder havet for plast

Prosjektakronym
WasteShark


WasteShark er en vanndrone som plukker opp søppel og samler miljødata.

Det blir anslått at marin forsøpling koster den europeiske økonomien rundt 690 millioner euro per år, med fiskeri- og turistnæringen som de største taperne. 8 millioner tonn plast havner i havet hvert år, og hele 80 prosent av plasten i havet stammer fra aktiviteter på land. Det viktigste er å stanse ny plast fra å havne i havet, men det haster også å få fjernet søppel som allerede har funnet veien ut i naturen.

Ranmarine Technology har utviklet en vanndrone som «spiser» plast, mikroplast og annet skrot. En algoritme registrere når dronen er full, og den vil da frakte søppelet til en kurv som er plassert ved havnen. Det er også her den lader. WasteShark samler i tillegg inn miljødata, og lagrer blant annet informasjon om algevekst, fiskedød og giftinnhold i vannet. Dronen tåler hardt vær, kan operere 16 timer i døgnet og har plass til 200 liter søppel. Det finnes to modeller av vanndronen, en fjernstyrt og en som følger en forhåndsbestemt rute.

WasteShark kan også dele informasjon og operere i svermer. Dronesvermer er programmert til å jobbe sammen for å oppnå et bestemt mål. Dersom en drone fylles opp på kort tid, er det tegn på at den har funnet et område hvor det er mye avfall. De andre dronene vil da komme til samme sted for å hjelpe til.

Ifølge Ranmarine Technology er bruken av droner en svært effektiv måte å fjerne marint søppel på.


Bilde © Ranmarine Technology

Koordinatorland
Prosjektleder
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€71 429
EU-tilskudd
€49973
Kontakt prosjekt