Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Universitetet i Bologna er en ledende institusjonell bastion i Europas akademia, og Italias beste universitet.
REFRESH har utviklet en plattform hvor man kan dele erfaringer og utvikle felles tiltak mot matsvinn.
Norske Nofima AS leder prosjektet som skal fremme innovasjon i hele verdikjeden knyttet til bærekraftig akvakultur.
Horisont 2020-prosjektet skal bruke innovative metoder for å gjøre europeiske, rurale områder konkurransedyktige og bærekraftige.
Horisont 2020-prosjektet skal gjennom utdannings- og opplæringssystemer takle de komplekse utfordringene i fremtidens land- og skogbruk.

INMARE er et Horisont 2020-prosjekt hvor prosjektpartnerne samarbeider for å finne industrielle bruksområder for nye marine enzymer og bioaktive stoffer for målrettet produksjon av fine kjemikalier, stoffer og miljømessige opprydningsapplikasjoner. INMARE vil forene den tverrfaglige kompetansen og fasilitetene til akademiske og industrielle partnere. Dette vil inkludere en rekke kjerneaktiviteter.

Et av målene med SeaDataNet er å fastsette, ta i bruk og promotere felles standarder for håndtering av data og med SeaDataCloud blir skyteknologi tatt i bruk for å forbedre SeaDataNet-tjenestene.
XCYCLE - et EU prosjekt som jobber med innovative løsninger for å redusere ulykker som involverer syklister i trafikken
EU prosjektet BRIGAID ønsker å sikre at innovative produkter og tjenester som reduserer skader fra naturkatastrofer kommer på markedet.
BE-OI vil se på muligheten for å hente ut 1.5 millioner år gammen kjerneis for å se hvordan klimaet har utviklet seg.