Cruz Atcheson Consulting Engineers LDA

MegaRoller arbeider med å utvikle ny teknologi for bølgeenergi transformatorer med mål om økt kunnskap og reduserte kostnader.