Tema

EU-strategien Blå Vekst – Blue Growth – støtter bærekraftig vekst i den marine og den maritime sektor som helhet.
EUs Digitale Agenda skal bedre bruken av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for innovasjon, økonomisk vekst og framgang.
Grønn Vekst omfatter løsninger og teknologi som bidrar positivt til å løse verdens ressurs-, energi- og klimaproblemer.
Fremme god helse og livskvalitet er en internasjonal utfordring. God bruk av helse- og velferdsteknologi er en del av løsningen.
Kultur, turisme og kreative næringer tar for seg det kulturelle og kreative tilbudet som er tilgjengelig for lokale innbyggere og tilreisende turister.
Skole og utdanning har stort potensiale for utvikling, integrering og nyskaping i Europa.
Smarte byer og lokalsamfunn er satsinger som skal bidra til å løse lokalsamfunnets utfordringer innen felt som energi, transport og arealbruk gjennom tverrsektoriell…
Bærekraftig transport, bruk av energieffektiv transport, bedret infrastruktur og bedret trygghet er EUs målsetting for transportsektoren.