Nyeste Blå Vekst

[05.08.20] Europaparlamentets oversikt over EUs politiske rammer og initiativer innen den blå økonomien.
[05.08.20] Joint Research Centers (JRC) rapport om bruk av flytende naturgass (LNG) som drivstoff for maritim transport
[05.08.20] BVG Associates, The Crown Estate og CATAPULT Offshore Renewable Energy, presenterer en guide til havvindparker
[28.07.20] Horizon 2020-prosjektet demonstrerer bærekraften til flerbruksdrift i europeiske farvann.
[27.07.20] Ny forskning viser at LED-lys på fiskegarn reduserer sannsynligheten for at havskilpadder og delfiner blir fanget i fiskenett.
[17.07.20] Pacific Northwest National Laboratory har på vegne av OES-Environmental publisert 2020 rapporten om forskning rundt miljøeffekter av havenergi.
[16.07.20] MarRINav, finansiert av ESA, har utviklet konsept rundt rom- og jordbaserte maritime navigasjonssystemer
[15.07.20] Horizon 2020s RAMSSES-prosjekt har mål om å oppnå en anerkjent og etablert rolle for avanserte, innovative materialer i den europeiske maritime industrien.
[14.07.20] Horizon 2020-prosjektet LEADFLOAT fra Ideol har mål om å sikre Europas tidlige forsprang innen verdensmarkedet for havvind.
[13.07.20] InnoDC, et Horizon 2020-prosjekt, trener 15 doktorgradforskere innen vindkraft og fornybar energi, og integrering av ny teknologi i energinettet.
[10.07.20] Clean Maritime Plan er klima-veikartet for Maritime 2050 - Storbritannias ambisjoner og visjoner for maritim sektor.
[09.07.20] Europakommisjonens studie om regulatoriske forhold som påvirker utviklingen av offshore energipotensialet i Nordsjøen, med veikart for videre samarbeid.