Praksis og innsikt Blå Vekst

Blue Economy and its Promising Markets for Ocean Energy
[16.04.21] [Marked] Havbaserte applikasjoner og markeder ligger ofte langt fra kysten, og står overfor viktige offshoreutfordringer, for eksempel behovet for ren energi.
Ocean Energy in Islands and Remote Coastal Areas
[09.04.21] [Marked] Integrering av havsenergiteknologier i energisystemer på øyer og kystområder kan skape synergier mellom den økonomiske sektoren og energisektoren.
Energy Technology Perspectives
[04.01.21] [Marked] Havvind, hydrogen, batterier, CCS og grønn skipsfart er blant teknologiene som vil være viktigst for å nå klimamålene.
havpaneelt
[03.12.20] [Marked] Dersom vi forvalter havene riktig, kan vi produsere seks ganger mer mat fra havet. Innen 2050 kan det også skapes 12 millioner nye blå arbeidsplasser.
Offshore wind strategy
[19.11.20] [Marked] EU har et mål om 300GW havvind innen 2050, som er en 25-dobling fra dagens nivå. Offshore vind blir sett på som et viktig verktøy for å nå målet om klimanøytralitet.
Hydrogen Norsk Industri
[16.11.20] [Marked] Arbeidsutvalget for fornybar energi i Norsk Industri anbefaler at det etableres et offentlig/privat samarbeid som kan låse opp hydrogenmulighetene.