Prosjekter Blå Vekst

[Horisont 2020] Horizon 2020 prosjektet COREWIND optimaliserer og forbedrer ytelsen til fortøynings- og forankringssystemer, og dynamiske kabler, for flytende havvindturbiner.
[Horisont 2020] Horizon 2020-prosjektet forbedrer strukturelle og operasjonelle aspekter ved power take-off systemet for Minestos Deep Green kite-baserte tidevannsenergi.
[Horisont 2020] En mekanisk og medisinfri avlusingsmetode fjerner lakselus på en effektiv og skånsom måte.
[Horisont 2020] SeaTwirl utvikler et nytt turbinkonsept for flytende havvind. Konstruksjonen består av tre vertikale blader som er festet til et flytende tårn.
[Horisont 2020] Fleksibel og interoberabel IKT-plattform skal forbedre beslutningsprosessene for havvindpark-operatører
[Horisont 2020] Baner vei for en vindturbin med en kapasitet på 14-16MW, og kan utløse hundrevis av millioner Euro i investeringer.
[Horisont 2020] Elisa er en «selvinstallerende» løsning som skal gjøre det mer kostnadseffektivt å etablere vindparker
[Horisont 2020] Forskere skal bevise innvirkningen av mikroplast på marine systemer og klima
[Horisont 2020] Bølgeteknologien kan generere fem ganger mer energi sammenlignet med tradisjonelle bølgekraftanlegg.
AquaVitae vil øke produksjonen av lavtrofiske arter og introdusere nye produkter på markedet.
[Horisont 2020] HERCULES-2 utvikler en drivstoff-fleksibel motor som kan tilpasse seg behovet til fartøy som opererer i ulike driftsmiljøer
[Horisont 2020] TrAM har som mål å ferdigstille verdens første heleklektiske hurtigbåt innen 2022.