Nyeste Cleantech

[30.10.20] PROSPECT fremmer utveksling av kunnskap og erfaringer om innovative finansieringsordninger som kan brukes til å implementere energi- og klimaplaner.
[27.10.20] Vindkraft blir viktig for å sikre en grønn gjenreising av den europeiske økonomien. Innen 2030 kan havvind sysselsette 200 000 mennesker.
[23.10.20] Oxford PV utvikler en ny generasjon solcellepaneler ved hjelp av tandemceller.
[21.10.20] EU vil redusere mengden giftige kjemikalier i hverdagsprodukter som leker, kosmetikk, vaskemidler og matemballasje.
[19.10.20] Nuve tester autonome og miljøvennlige anleggsmaskiner gjennom en digital plattform.
[16.10.20] EU ønsker å skape en renovasjonsbølge for å nå klimamålene. Innen 2030 kan 35 millioner bygninger være renovert.
[15.10.20] Handlingsplan skal bidra til å diversifisere forsyningen fra tredjeland, samt gjøre EU mindre avhengig av import ved hjelp av sirkulærøkonomi.
[14.10.20] Stor usikkerhet i egen bransje gjør at mange ønsker å jobbe i fornybarsektoren, og særlig innen havvind.
[13.10.20] Den årlige analysen til IEA ser på den globale energiutviklingen frem mot 2050.
[09.10.20] FLAGSHIP utvikler den første 10 MW vindturbinen som installeres på et flytende fundament.
[07.10.20] En ny generasjon koboltfrie batterier skal styrke EUs konkurranseevne innen avanserte batterimaterialer, samt gjøre Europa mindre avhengig av råvareimport.
[05.10.20] Ifølge IEA spiller CCS en nøkkelrolle i omstillingen av energisystemet.