Nyeste Cleantech

[23.09.21] Metoder og verktøy som hjelper virksomheter å implementere sirkulære forretningsmodeller
[10.09.21] Prosjektet evaluerer i hvilken grad dagens politikk fremmer vellykket innovasjon innenfor avfallshåndtering.
[20.08.21] Rapporten gir veiledning om tverrgående spørsmål og optimalisering av verktøyene i produksjonsanleggene.
[19.08.21] De fem partnerbyene er svært ulike både i størrelse og beliggenhet, og skal bidra til at plattformen kan sammenligne ytelsen for smarte mobilitetsløsninger i ulike miljøer.
[17.08.21] Universitetets nye energisystem har resultert i at de har spart mer enn en halv million euro i året - bare på energi.
[02.07.21] En veileder for offentlige myndigheter i hvordan identifisere de mest egnede insentivene for omstilling.
[08.06.21] Granada (Spania) benytter sensorer og data for å optimalisere henteruter, og redusere kjøring i byen.
[02.06.21] Flandern har sirkulærøkonomi som en av de syv prioriteringene i sin langtidsstrategi for 2050, og flere prosjekter for å støtte omstillingen
[26.05.21] Strategier for positive energidistrikter i byer og urbane strøk gir grunnlag for en mer effektiv og bærekraftig vei videre
[18.05.21] Det Internasjonale Energibyrået (IEA) har lagt frem en rapport med veikart for hvordan energisektoren kan redusere det nåværende utslippet av 33,9 Gt Co2 til null.
[07.05.21] Programeiere og andre interessenter bidrar til å skape en plattform for effektiv utforming av programmer som bidrar til sirkulærøkonomi.
[03.05.21] Forbedrer miljø og ressurseffektivitet gjennom bruk av livssyklusmodeller i politikkutforming og -implementering.