Nyeste Digitalsamfunnet

[26.05.20] For å utnytte digitaliseringens muligheter kreves lederskap og kunnskap, samt mot og evne til innovasjon, ettersom digitalisering vanligvis betyr endringer i virksomheten
[25.05.20] Prosjektet skal forbedre retningslinjene for avfallshåndtering slik at de i økende grad fremmer bruk av intelligent utstyr som bidrar til å redusere avfallsmengden
[18.05.20] Elements of AI kan hjelpe oss å forstå hvordan kunstig intelligens utvikles og hvordan det påvirker oss i årene som kommer.
[28.04.20] Baner vei for en vindturbin med en kapasitet på 14-16MW, og kan utløse hundrevis av millioner Euro i investeringer.
[15.04.20] Et felleseuropeisk datarom skal sikre fri flyt av data mellom næringsliv, offentlig forvaltning og forskning, samt fremme EUs dataøkonomi.
[04.03.20] DNV GL har identifisert 10 trender og 54 teknologier som vil påvirke maritim sektor, olje og gass, energi, helse og mat.
[20.02.20] Nye løsninger basert på kunstig intelligens skal hjelpe byer med å innfri sine klimamål.
[23.01.20] Det kommende 5G-nettet byr på nye sikkerhetsutfordringer, og statlige eller statsstøttede aktører utgjør den største trusselen.
[17.01.20] DigiBEST skal bidra til økt konkurranseevne gjennom digital teknologi og innovative forretningsmodeller.
[24.10.19] Do CHANGE er et prosjekt med mål om bedre folkehelse gjennom personlige, digitale tilbakemeldinger.
[01.10.19] Future technology for prosperity har identifisert fem satsningsområder EU bør fokusere på i det kommende rammeprogrammet Horisont Europa.
[23.09.19] EUs Urban Agenda tilrettelegger for digitalisering i byer.