Nyeste Digitalsamfunnet

[14.07.20] Horizon 2020s HNSciCloud er et partnerskap mellom 40 offentlige og private aktører for å etablere en felles hybrid skytjenesteplattform for åpne forskningsdata.
[29.06.20] Innovasjon innen innsamling, transport, sortering og gjenvinning av avfall bidrar til redusert bruk av ressurser og lavere karbonavtrykk.
[25.06.20] Gjennom en sektorovergripende tilnærming vil prosjektet redusere informasjonsasymmetri blant interessenter i verdikjeden.
[12.06.20] Det offentlige har et holistisk perspektiv for å redusere utslipp og avfall, og involverer brukerne i en rekke prosessen. Nå er Lahti en miljøpioner.
[10.06.20] DIGIPLAN skal kartlegge digitaliseringen av plandata i Europa, og demonstrere mulighetsrommet som ligger i slike verktøy.
[26.05.20] For å utnytte digitaliseringens muligheter kreves lederskap og kunnskap, samt mot og evne til innovasjon, ettersom digitalisering vanligvis betyr endringer i virksomheten
[25.05.20] Prosjektet skal forbedre retningslinjene for avfallshåndtering slik at de i økende grad fremmer bruk av intelligent utstyr som bidrar til å redusere avfallsmengden
[18.05.20] Elements of AI kan hjelpe oss å forstå hvordan kunstig intelligens utvikles og hvordan det påvirker oss i årene som kommer.
[28.04.20] Baner vei for en vindturbin med en kapasitet på 14-16MW, og kan utløse hundrevis av millioner Euro i investeringer.
[15.04.20] Et felleseuropeisk datarom skal sikre fri flyt av data mellom næringsliv, offentlig forvaltning og forskning, samt fremme EUs dataøkonomi.
[04.03.20] DNV GL har identifisert 10 trender og 54 teknologier som vil påvirke maritim sektor, olje og gass, energi, helse og mat.
[20.02.20] Nye løsninger basert på kunstig intelligens skal hjelpe byer med å innfri sine klimamål.