Prosjekter Helse- og Velferdsteknologi

[Interreg Europa] TITTAN-prosjektet forbedrer kvaliteten og ytelsen til regionale helsevesener i forhold til sunn og aktiv aldring på europeisk nivå
[Horisont 2020] Horizon 2020-prosjektet InDemand representerer en ny modell hvor regionale helsetjenester og private aktører samhandler om utvikling av digitale helseløsninger.
[Active and Assisted Living Programme] Toalettet som reduserer fare for fall og ulykker skal hjelpe både eldre og individer med nedsatt funksjonsevne
[Horisont 2020] WE4AHA skal mobilisere investeringer og forbedre innovasjon gjennom samarbeid og erfaringsutveksling.
[Interreg Sverige-Norge] Desentraliserte helserom, mobile helseløsninger og instrumenterte hjem skal løse fremtidens helse- og omsorgsutfordringer.
[Horisont 2020] Do CHANGE er et prosjekt med mål om bedre folkehelse gjennom personlige, digitale tilbakemeldinger.
[European Regional Development Fund (ERDF)] StethoMe har mål om å digitalisere stetoskopet for å minimere unødvendige legebesøk.
[Interreg Sverige-Norge] Velferdsteknologiske løsninger resulterer i økt selvstendighet og bedre livskvalitet
[FP7] Prosjektet har forsket på en teknikk som skal blokkere ondartet protein-produksjon for å unngå at kreften formerer seg.
[Horisont 2020] Teknologiske løsninger innen integrert omsorg for mennsker med kognitiv svekkelse
[Horisont 2020] Horisont 2020-prosjektet vil redusere nedsatt funksjonsevne og øke aktivitetsnivået blant eldre, som på sikt vil redusere fremtidige helseutgifter i EU.
[Horisont 2020] Nyskapende forretningsmodeller innen eldeomsorg