Nyeste Smarte Byer og lokalsamfunn

[27.05.20] Gratis kurs som fokuserer på sirkulær økonomi og en ny app som måler forbruk skal øke miljøbevisstheten blant innbyggerne i Antwerpen.
[25.05.20] Prosjektet skal forbedre retningslinjene for avfallshåndtering slik at de i økende grad fremmer bruk av intelligent utstyr som bidrar til å redusere avfallsmengden
[22.05.20] Sykkelvei legges med bare to lag asfalt, hvor ett av lagene består av 100% resirkulert materiale.
[30.04.20] Interreg prosjektet skal bidra til å implementere sysselsetting i regionale strategier
[30.03.20] Kommisjonen ønsker kvotering av kvinnelige styremedlemmer og økt åpenhet om lønn for å minske lønns-og pensjonsgapet.
[25.03.20] Sirkulærøkonomi og nye dyrkingsmetoder skal forbedre urbant landbruk. Målet er økt matsikkerhet og robuste byer.
[06.03.20] EUs urbane agenda har vist seg å være en suksess, men rammeverket må styrkes.
[20.02.20] Nye løsninger basert på kunstig intelligens skal hjelpe byer med å innfri sine klimamål.
[12.02.20] Utvikler måter å resirkulere materialer fra gamle boligblokker for å kunne bygge nye og bærekraftige boligblokker.
[07.02.20] S2C skal øke andelen energieffektive offentlige bygg.
[22.01.20] Syn.ikia skal utvikle nabolag som produserer mer energi enn de bruker.
[21.01.20] EEA har sammenlignet status på miljømål i alle de 33 medlemslandene. Analysen viser kritiske avvik mellom miljøets tilstand og eksisterende politiske mål.