Nyeste Smarte Byer og lokalsamfunn

[03.07.20] Svenske byer utvikler moderne byplanlegging med fokus på bærekraftige og innovative delingsøkonomiløsninger.
[03.07.20] Circular Glasgow skal inspirere virksomheter til å innovere og ta i bruk sirkulære strategier som ledd i å gjøre Glasgow klimanøytral innen 2040.
[29.06.20] Innovasjon innen innsamling, transport, sortering og gjenvinning av avfall bidrar til redusert bruk av ressurser og lavere karbonavtrykk.
[16.06.20] Vellykket avfallshåndtering lokalt er nøkkelen til effektiv ressursbruk og sirkulær økonomi. God praksis gir inspirasjon og praktiske tips.
[12.06.20] Det offentlige har et holistisk perspektiv for å redusere utslipp og avfall, og involverer brukerne i en rekke prosessen. Nå er Lahti en miljøpioner.
[27.05.20] Gratis kurs som fokuserer på sirkulær økonomi og en ny app som måler forbruk skal øke miljøbevisstheten blant innbyggerne i Antwerpen.
[25.05.20] Prosjektet skal forbedre retningslinjene for avfallshåndtering slik at de i økende grad fremmer bruk av intelligent utstyr som bidrar til å redusere avfallsmengden
[22.05.20] Sykkelvei legges med bare to lag asfalt, hvor ett av lagene består av 100% resirkulert materiale.
[30.04.20] Interreg prosjektet skal bidra til å implementere sysselsetting i regionale strategier
[30.03.20] Kommisjonen ønsker kvotering av kvinnelige styremedlemmer og økt åpenhet om lønn for å minske lønns-og pensjonsgapet.
[25.03.20] Sirkulærøkonomi og nye dyrkingsmetoder skal forbedre urbant landbruk. Målet er økt matsikkerhet og robuste byer.
[06.03.20] EUs urbane agenda har vist seg å være en suksess, men rammeverket må styrkes.