Nyeste Transport og havn

[01.10.21] Å reise med en bensin- eller dieseldrevet bil kan være mer skadelig for miljøet enn å reise med fly.
[08.06.21] Granada (Spania) benytter sensorer og data for å optimalisere henteruter, og redusere kjøring i byen.
[12.04.21] Identifiserer muligheter som gagner både miljø og minsker trengsel gjennom ny teknologi, logistikk- og nye transportkonsepter
[25.02.21] Sykkelbyen Utrecht bygger Nederlands første tettbebodde bilfrie nabolag for mer enn 12 000 innbyggere, noe som gjør det til et av de største av sitt slag.
[19.02.21] ITFs (OECD) kompendium fremhever positive eksempler på at innovasjon innen transportsektoren bør ha et kjønnsperspektiv og sikre kvinners behov.
[15.02.21] Verdens første hydrogendrevne dobbeltdekker er nå å finne kjørende i den skotske byen Aberdeen.
[25.01.21] Roboter skal effektivisere vedlikehold av gammel infrastruktur som tuneller og broer.
[22.01.21] Systemet kan komplementere satellittnavigasjonssystemer når disse ikke fungerer optimalt grunnet forstyrrelser.
[12.01.21] Internasjonalt Transport Forums (ITF, OECD) rapport "Connecting Remote Communities" fokuserer på hvordan offentlige støttede transportløsninger kan løse tilgjengelighetsutfordringene til rurale samfunn.
[12.01.21] Internasjonalt Transport Forums (ITF, OECD) rapport "Connecting Remote Communities" fokuserer på hvordan offentlige støttede transportløsninger kan løse tilgjengelighetsutfordringene til rurale samfunn.
[11.01.21] Autonom lasthåndtering om bord i skip og i havner skal bidra til at godstransport til sjøs mer miljøvennlig og konkurransedyktig.
[16.12.20] Fartøyet vil ha en kombinasjon av batteridrift og hydrogendrevet brenselcelle.