Nyeste Transport og havn

[02.06.20] Medlemmene i Norges Rederiforbund skal halvere utslippene innen ti år, og skal kun bestille nullutslippsteknologi fra 2030. Målet er en klimanøytral flåte innen 2050
[20.05.20] FN rapport viser til nedgang i maritim transport i 2018, anslår 3,4% vekst for perioden 2019 - 2024
[13.05.20] Nytt fartøy kan operere i opptill fire dager med nullutslipp. Trykksatt hydrogen leveres i konteiner og kan settes på dekk.
[03.03.20] SETS II skal bidra til en raskere elektrifisering av skandinaviske havner, samt videreformidle god praksis til andre havner.
[10.02.20] Ifølge høynivåpanel for bærekraftig havøkonomi kan havet bidra til å redusere de nødvendige klimakuttene med 20 prosent.
[28.01.20] TrAM har som mål å ferdigstille verdens første heleklektiske hurtigbåt innen 2022.
[24.01.20] AUTOSHIP skal utvikle nye metoder for kostnadseffektiv og sikker design av fremtidens autonome transportsystemer.
[10.01.20] SINTEF anslår at verdiskapingen i den maritime næringen kan øke fra 142 mrd. til 906 mrd. innen 2050, mens sysselsettingen kan øke fra 95 000 til 140 000.
[08.01.20] Green Flyway skal etablere en testarena for autonome luftfartøy, samt utforske løsninger for ladeinfrastruktur, batterilagring og luftfartskontroll.
[25.11.19] Forbedringer i infrastrukturen, som tilgang på landstrøm og miljøvennlig oppvarming av terminalbygg, skal bidra til mer miljøvennlige havner
[19.11.19] Go LNG ønsker å øke tilgjengeligheten til og bruken av flytende naturgass (LNG) i maritim virksomhet
[15.11.19] Den årlige analysen til IEA konkluderer med at dagens politikk og planlagte klimatiltak ikke er tilstrekkelig for å sikre en bærekraftig framtid.