Nyeste Skole og utdanning

[15.05.20] Målrettede opplæringsprogram skal styrke elektromobilitetssektoren
[06.05.20] Det er behov for en skreddersydd utdanningsmodell som ivaretar individuelle interesser. Flere gutter enn jenter får tilpasset opplæring i Europa.
[30.04.20] Interreg prosjektet skal bidra til å implementere sysselsetting i regionale strategier
[16.04.20] Felles inngangsport for utdanningssektoren skal øke samarbeid på tvers av Europa
[30.03.20] Kommisjonen ønsker kvotering av kvinnelige styremedlemmer og økt åpenhet om lønn for å minske lønns-og pensjonsgapet.
[26.03.20] Den sirkulære økonomien danner nye måter å skape verdier på og endrer hvordan vi forholder oss til verden rundt oss. På denne måten endrer den sirkulære økonomien også arbeidsverdenen.
[17.03.20] EU-kommisjonen vil fjerne regulatoriske og praktiske hindringer for å hjelpe SMBer med å oppskalere.
[18.02.20] EU-rapporten gir retningslinjer for god ingeniørutdanning og livslang læring for Industri 4.0 i europeisk produksjonsindustri.
[15.02.20] CareersNets europeiske katalog gir en oppdatert oversikt over nasjonale karriereveiledningsystemer og praksis i EU/EFTA land, og kandidat- og søkerland til EU.
[10.01.20] SINTEF anslår at verdiskapingen i den maritime næringen kan øke fra 142 mrd. til 906 mrd. innen 2050, mens sysselsettingen kan øke fra 95 000 til 140 000.
[09.01.20] OSS skal motivere flere til å starte egne bedrifter ved å forbedre førstelinjetjenesten og støttesystemet for førstegangs-entreprenører.
[06.12.19] Energisektoren i Europa er preget av kjønnsforskjeller, og mangel på kjønnsdifferensierte data gjør det utfordrende å evaluere likestillingsinitiativer.